“Inspiratie komt niet voorbij op Pinterest, wel langs autosnelwegen, achtertuinen en vergeten hoeken van bedrijven.”

Instituut voor Volkswarmte

HET INSTITUUT

Recup à volonté

Afgedankte objecten krijgen bij het Instituut Voor Volkswarmte een nieuw leven. Van boilertank, paardentrailer tot tuinvijver, graansilo, container of caravan. Ze komen op onze weg of we gaan er voor jou naar op zoek. Elke oudgediende spoort ons aan tot mentale assemblages van context en vorm waarbij de uitkomst altijd sterker is dan de som der delen.


Technisch onderbouwd

Creatieve visioenen toetsen we kritisch aan de strenge technische criteria voor publieke installaties. Daar hebben we flink wat ervaring mee. We zetten ze in ons atelier of op verplaatsing om in uitvoerbare projecten ten dienste van de menselijke, tactiele beleving. Maar we gaan verder dan dat.


Creatief gestuwd

Bij het Instituut bestuderen we niet enkel aandachtig het gebruik van onze acts en installaties, maar visualiseren we evengoed de reacties en de sfeer die ze teweegbrengen. Die situatieschetsen vormen net als humor de motor van ons creatieproces.


Voor intermenselijke warmte

Via het concept van de analoge verwondering en feestelijke beleving willen we spontaniteit en intermenselijke warmte bij bezoekers stimuleren. Dit resulteert in uitzonderlijke acts en bouwwerken die jouw gebouw, event, festival of organisatie onvergetelijk en uniek maken.

DE MENSEN

Drijvende krachten achter het Instituut voor Volkwarmte vzw zijn Colin Temple en Jeroen Dreezen. Hun artistieke en bouwtechnische ervaring bij cultureel-artitstieke organisaties koppelen zij aan de liefde voor creatie, een feestelijke stemming en humor.

Wat in 2005 begon als een fun bricolage project van twee boezemvrienden, groeide uit tot een heus Instituut voor Volkswarmte. Een vzw die willekeurige mensen opnieuw dichter bij elkaar wil brengen via creatie, beleving en verwondering.